Near By Places Natraj Hotel

Near by Places

Tourist Place
 • Akshardham (Gandhinagar) – 23 K.M
 • Natural Park (Zoo) – 29 K.M
 • Sarita Udhyan – 26 K.M
 • Mahudi Temple – 17 K.M
 • Step Well (Adalaj) – 33 K.M
 • Swapnashrusti Water Park – 4 K.M
 • Mini Pawagadh – 3 K.M
 • Amarnath Dham – 4 K.M
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Business Zone
 • Mahatma Mandir – 22 K.M
 • Info City – 38 K.M
 • Gift City – 44 K.M
 • Gandhinagar GIDC – 24 K.M
Government Place
 • High Court – 45 K.M
 • Gujarat Sachivalay – 25 K.M
 • Gandhinagar Court – 24 K.M
 • Collector Office – 24 K.M

Air Port
 • Ahmedabad (S.P.Airport) – 42 K.M
Railway Station
 • Gandhinagar Railway Station – 23 K.M
 • Ahmedabad Railway Station – 50 K.M
Bus Stop
 • Gandhinagar Bus Stop – 24 K.M